۱-خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان ارسال رایگان.

۲- خرید کمتر از هزینه مشخص شده ۱۲ هزار تومان هزینه پست دارد که به عهده خریدار می باشد.

 

لینک زیرا لمس کنید

http://newtracking.post.ir/